Aandachtspunten voor aanschaf

Uw keuze heeft invloed op de manier van fokken en op dierenwelzijn

Als toekomstige koper van een pup heeft u invloed op het welzijn en de gezondheid van honden in Nederland. U kunt daarmee namelijk de manier waarop gefokt wordt, sturen. Als steeds meer kopers vragen om testuitslagen van erfelijke aandoeningen, en geen pups kopen die niet zorgvuldig gefokt zijn, dan zijn fokkers genoodzaakt om beter te gaan letten op hoe ze werken. Ze zullen vaker gaan testen op erfelijke aandoeningen, en de ouderdieren zorgvuldiger uitkiezen.

De bijwerkingen van een bepaald uiterlijk

Als koper van een pup is het ook belangrijk dat u stilstaat bij de gevolgen van bepaalde uiterlijke kenmerken, zoals een heel korte neus, veel rimpels of erg korte pootjes. Dit soort kenmerken kunnen het welzijn van een dier flink aantasten. Als kopers steeds kiezen voor gezondere dieren waarbij dat soort kenmerken niet overdreven zijn, dan zal een fokker daarop moeten inspelen en dieren moeten fokken die niet door hun uiterlijk worden beperkt. Maar als kopers blijven vragen om pups met platte neusjes, kromme pootjes of lange ruggen, omdat ze dat schattig of stoer vinden, dan blijft er een afzetmarkt voor fokkers om dit soort dieren te fokken. Daardoor blijven er dieren geboren worden die lijden aan gezondheidskwalen vanwege hun uiterlijk.

Socialisatie: de basis voor goed gedrag

Behalve gezondheid is ook het gedrag van uw toekomstige hond belangrijk. U wilt immers een sociale hond die weet hoe hij zich staande kan houden in onze drukke maatschappij. Een hond die niet bang of agressief is. De basis daarvoor is een goede socialisatie: al bij de fokker moet de pup wennen aan allerlei mensen, geluiden, voorwerpen en andere dieren. Zoiets vraagt van de fokker veel tijd en inzet. Ook hierop heeft u invloed: als kopers weigeren een pup te kopen die niet goed gesocialiseerd is, dan is dat voor fokkers een reden om hier meer werk van te maken. Anders kunnen zij immers hun dieren niet meer kwijt!

Kies verstandig: voor uzelf en voor de hond.

Dus welke keuze maakt u? Gaat u voor zo apart mogelijk, en denkt u ‘maar het ziet er zo schattig uit?’ of ‘het geeft hem zoveel persoonlijkheid’? Of kiest u voor een verantwoord gefokt dier zonder overdrijvingen dat gezond oud kan worden?

Kiest u voor zo goedkoop mogelijk? Of beseft u dat goedkoop wel eens duurkoop kan worden als u er niet op let dat uw pup een gezonde en stabiele basis heeft? Dierenartskosten of kosten voor gedragstherapie kunnen flink oplopen, en bovendien brengt een ziek huisdier verdriet en zorgen met zich mee.

Elke pupkoper heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. Welke keuze u maakt, heeft veel invloed. Niet alleen op die ene pup die u koopt, maar ook op vele pups daarna, op hoe er met de fokdieren wordt omgegaan, en op hoe uw leven met de hond zal verlopen. Kies dus weloverwogen!

Plichten van koper en verkoper

Elke verkoper heeft verplichtingen. Het Besluit Houders van dieren van 1 juli 2014 geeft een aantal voorwaarden voor het fokken met dieren. Er staat onder andere in dat men niet mag fokken als te verwachten is dat er ernstige erfelijke aandoeningen worden doorgegeven. Bovendien worden er welzijnseisen gesteld aan de dieren waarmee gefokt wordt.

Een ander belangrijk punt voor elke koper is de garantie. Volgens het consumentenrecht vallen dieren onder dezelfde regels als voorwerpen als het om garantie gaat. Dat betekent dat u 6 maanden garantie heeft. Dit consumentenrecht geldt echter alleen als de verkoper handelt vanuit beroep of bedrijf. Koopt u van een particulier, dan geldt dit niet! In dat geval heeft u geen recht op garantie.

En let op: garantie betekent niet dat u recht heeft om bijvoorbeeld alle medische kosten vergoed te krijgen. Volgens de garantiebepalingen zijn er in principe drie mogelijkheden: de verkoper vervangt het ‘product’, de verkoper laat het ‘product’ herstellen, en als dat beide niet lukt kan de koper vragen de koop te ontbinden en dan geldt: dier terug – geld terug. Is er iets mis, dan moet u dus altijd eerst contact opnemen met de verkoper. En als u het dier wilt houden, krijgt u in principe nooit meer dan het aankoopbedrag terug ter vergoeding van medische kosten.

Ook elke pupkoper heeft echter verplichtingen, namelijk ‘onderzoeksplicht’. Een pupkoper moet zich vooraf goed oriënteren zodat hij weet waar hij aan begint. Dat betekent dat hij zichzelf op de hoogte moet stellen van bijvoorbeeld mogelijke erfelijke problemen en moet nagaan of de verkoper wel een goed ‘product’ levert: bijvoorbeeld of er tests gedaan zijn op erfelijke aandoeningen, wie de ouderdieren zijn, hoe de fokker zijn pups laat opgroeien en of de fokker voldoende aandacht besteed aan socialisatie. Wie zomaar de eerste de beste pup koopt zonder dit soort zaken na te gaan, staat bij een eventuele rechtszaak veel minder sterk.

Lees meer over garantie en uw rechten en plichten in ons document over consumentenrecht.

Welke hond? Rashonden, kruisingen of bastaards

Ieder ras kent een rasstandaard. Een rashond met stamboom, een stamboomhond genoemd, voldoet aan de omschrijving van die rasstandaard. Een stamboom is een certificaat dat alleen kan worden aangevraagd als de hond aan de voorwaarden voldoet. De fokker kan ook kiezen dat niet te doen, dus in feite zijn er ook rashonden zonder stamboom. We noemen dit ‘look-alikes’.

Een kruising is een hond met ouders van twee verschillende rassen. Een bastaard is een hond waar allerlei rassen in vermengd zijn die vaak niet meer allemaal te herleiden zijn. Het verschil tussen een kruising en een bastaard is een geleidelijke schaal, daarom noemen we hier alle honden die niet zijn geboren uit twee ouders van hetzelfde ras een kruising.

Een betrouwbaar adres

Gaat u een pup kopen, dan is het belangrijk dat u hiervoor een betrouwbaar adres zoekt. Dat betekent dat de fokker zorgvuldig moet fokken met aandacht voor erfelijke aandoeningen maar ook voor overige gezondheidszaken zoals ontworming en vaccinatie. Ook moet de fokker voldoende werk maken van de socialisatie. Bovendien moet u duidelijke antwoorden krijgen op uw vragen en zal de fokker u ook vragen stellen: hij wil immers een goed adres voor zijn pups.

Het is niet altijd even eenvoudig om te weten of u een goed aanschafadres heeft gevonden. Daarom heeft het LICG de puppychecklist opgesteld. Hierin staan de belangrijkste zaken waar u op moet letten als u een pup gaat kopen. Print hem uit, bestudeer hem goed en neem hem mee als u gaat kijken!

Koopt u een volwassen hond? Ook dan kunt u nagaan of de ouders of de hond zelf getest zijn op erfelijke aandoeningen en of de hond gezond en goed verzorgd is. Maak uitgebreid kennis, liefst meerdere keren, zodat u het gedrag kunt observeren en kunt zien of de hond bij u past. Spreek af dat u de hond door een dierenarts mag laten nakijken voor u de hond definitief koopt.

Maak zowel voor een pup als een volwassen hond gebruik van een duidelijk koopcontract zodat afspraken en garantie duidelijk vastliggen!