Aandachtspunten voor aanschaf

Uw keuze heeft invloed op de manier van fokken en op dierenwelzijn

Wie een pup koopt, heeft daarmee invloed op het welzijn en de gezondheid van honden in Nederland. U kunt daarmee de manier waarop gefokt wordt, sturen. Als pupkopers vragen om testuitslagen van erfelijke aandoeningen, en geen pups kopen die niet zorgvuldig gefokt zijn, dan moeten fokkers wel beter letten op hoe ze werken. Bijvoorbeeld door vaker te testen op erfelijke aandoeningen, en de ouderdieren zorgvuldiger uit te kiezen.

De bijwerkingen van een speciaal uiterlijk

Koopt u een pup? Sta dan stil bij de gevolgen van een bepaald uiterlijk, zoals een heel korte neus, veel rimpels of erg korte pootjes. Dit kan het welzijn van een dier flink aantasten. Als kopers kiezen voor gezondere dieren waarbij het uiterlijk niet overdreven is, dan moeten fokkers daar wel op inspelen. Ze moeten dan dieren fokken die niet door hun uiterlijk worden beperkt.

Maar als kopers blijven vragen om pups met platte neusjes, kromme pootjes of lange ruggen, omdat ze dat schattig of stoer vinden, dan blijft er een afzetmarkt voor fokkers om dit soort dieren te fokken. Daardoor blijven er dieren geboren worden die lijden aan gezondheidskwalen vanwege hun uiterlijk. Ook hier maakt uw keuze dus een groot verschil voor het welzijn van honden!

Socialisatie: de basis voor goed gedrag

Behalve gezondheid is ook het gedrag van uw toekomstige hond belangrijk. U wilt immers een sociale hond die weet hoe hij zich staande kan houden in onze drukke maatschappij. Een hond die niet bang of agressief is. De basis daarvoor is een goede socialisatie. Al bij de fokker moet de pup wennen aan allerlei mensen, geluiden, voorwerpen en andere dieren. Zoiets vraagt van de fokker veel tijd en inzet.

Ook hierop heeft u invloed: als kopers weigeren een pup te kopen die niet goed gesocialiseerd is, dan moeten fokkers daar meer werk van maken. Anders kunnen zij immers hun dieren niet meer kwijt!

Kies verstandig: voor uzelf en voor de hond.

Dus welke keuze maakt u? Gaat u voor zo apart mogelijk, en denkt u ‘maar het ziet er zo schattig uit?’ of ‘het geeft hem zoveel persoonlijkheid’? Of kiest u voor een verantwoord gefokt dier zonder overdrijvingen dat gezond oud kan worden?

Kiest u voor zo goedkoop mogelijk? Of beseft u dat goedkoop wel eens duurkoop kan worden als u er niet op let dat uw pup een gezonde en stabiele basis heeft? Dierenartskosten of kosten voor gedragstherapie kunnen flink oplopen! Bovendien brengt een ziek huisdier verdriet en zorgen met zich mee voor het hele gezin.

Elke pupkoper heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. Welke keuze u maakt, heeft veel invloed. Niet alleen op die ene pup die u koopt, maar ook op vele pups daarna, op hoe er met de fokdieren wordt omgegaan, en op hoe uw leven met de hond zal verlopen. Kies dus weloverwogen!

Plichten van koper en verkoper

Elke verkoper heeft verplichtingen. In het Besluit Houders van dieren van 1 juli 2014 staan voorwaarden voor het fokken met dieren. Er staat in dat men niet mag fokken als te verwachten is dat er ernstige erfelijke aandoeningen worden doorgegeven. Ook worden er welzijnseisen gesteld aan de dieren waarmee gefokt wordt.

Een ander belangrijk punt voor elke koper is de garantie. Volgens het consumentenrecht vallen dieren onder dezelfde regels als voorwerpen als het om garantie gaat. Dat betekent dat u 6 maanden garantie heeft. Dit consumentenrecht geldt echter alleen als de verkoper handelt vanuit beroep of bedrijf. Koopt u van een particulier, dan geldt dit niet! In dat geval heeft u geen recht op garantie.

En let op: garantie betekent niet dat u recht heeft om bijvoorbeeld alle medische kosten vergoed te krijgen. Volgens de garantiebepalingen zijn er in principe drie mogelijkheden:

• de verkoper vervangt het ‘product’,
• de verkoper laat het ‘product’ herstellen,
• als dat beide niet lukt kan de koper vragen de koop te ontbinden en dan geldt: dier terug – geld terug.

Is er iets mis, dan moet u dus altijd eerst contact opnemen met de verkoper. En als u het dier wilt houden, krijgt u in principe nooit meer dan het aankoopbedrag terug ter vergoeding van medische kosten. Soms kunt u aanspraak maken op meer, bijvoorbeeld als de fokker willens en wetens een dier met erfelijke aandoeningen heeft gefokt. Maar daarvoor moet u wel naar de rechter en dat kost tijd en geld.

Ook elke pupkoper heeft echter verplichtingen, namelijk ‘onderzoeksplicht’. Een pupkoper moet zich vooraf goed oriënteren zodat hij weet waar hij aan begint. Dat betekent dat hij bijvoorbeeld moet nagaan of er bij het ras erfelijke problemen zijn. Hij moet nagaan of de verkoper wel een goed ‘product’ levert: bijvoorbeeld of er tests gedaan zijn op erfelijke aandoeningen, wie de ouderdieren zijn, hoe de fokker zijn pups laat opgroeien en of de fokker voldoende aandacht besteed aan socialisatie. Wie zomaar de eerste de beste pup koopt zonder dit soort zaken na te gaan, staat bij een eventuele rechtszaak veel minder sterk.

Lees meer over garantie en uw rechten en plichten in ons document over consumentenrecht.

Welke hond? Rashonden, kruisingen of bastaards

Ieder ras kent een rasstandaard. Een rashond met stamboom, een stamboomhond genoemd, voldoet aan de omschrijving van die rasstandaard. Een stamboom is een certificaat dat alleen kan worden aangevraagd als de hond aan de voorwaarden voldoet: beide ouders moeten in elk geval een stamboom hebben en soms zijn er extra voorwaarden.

De fokker kan ook kiezen om geen stamboom aan te vragen, dus in feite zijn er ook rashonden zonder stamboom. We noemen dit ‘look-alikes’. U weet dan echter niet zeker wie de ouders van uw hond zijn. Bij een stamboomhond controleert een chipper van de Raad van Beheer het nest en er wordt DNA afgenomen van de pups om de afstamming te bepalen. Ook moet aan alle wettelijke regels voldaan zijn om een stamboom te kunnen aanvragen.

Een kruising is een hond met ouders van twee verschillende rassen. Een bastaard is een hond waar allerlei rassen in vermengd zijn die vaak niet meer allemaal te herleiden zijn. Het verschil tussen een kruising en een bastaard is een geleidelijke schaal, daarom noemen we hier alle honden die niet zijn geboren uit twee ouders van hetzelfde ras een kruising.

Een betrouwbaar adres

Gaat u een pup kopen, zoek dan een betrouwbaar adres. Dat betekent dat de fokker zorgvuldig moet fokken met aandacht voor erfelijke aandoeningen maar ook voor overige gezondheidszaken zoals ontworming en vaccinatie. Ook moet de fokker voldoende werk maken van de socialisatie. Bovendien moet u duidelijke antwoorden krijgen op uw vragen en zal de fokker u ook vragen stellen: hij wil immers een goed adres voor zijn pups.

Het is niet altijd even eenvoudig om te weten of u een goed aanschafadres heeft gevonden. Daarom heeft het LICG de Puppychecklist opgesteld. Hierin staan de belangrijkste zaken waar u op moet letten als u een pup gaat kopen. Print hem uit, bestudeer hem goed en neem hem mee als u gaat kijken!

Zoekt u een pup via internet? Let dan heel goed op. Er zijn veel handelaars en malafide fokkers actief en het kan lastig zijn dit te herkennen. Daarom heeft het LICG een stappenplan ‘Puppy via internet’ opgesteld. Het geeft aan waar u op moet letten als u advertenties bekijkt, als u contact opneemt met de aanbieder en als u gaat kijken naar een nestje. Zo kunt u stap voor stap op zoek naar een betrouwbaar adres.

Koopt u een volwassen hond? Ook dan kunt u nagaan of de ouders of de hond zelf getest zijn op erfelijke aandoeningen en of de hond gezond en goed verzorgd is. Maak uitgebreid kennis, liefst meerdere keren, zodat u het gedrag kunt observeren en kunt zien of de hond bij u past. Spreek af dat u de hond door een dierenarts mag laten nakijken voor u de hond definitief koopt.

Maak zowel voor een pup als een volwassen hond gebruik van een duidelijk koopcontract zodat afspraken en garantie duidelijk vastliggen!