Huidplooi dermatitis (intertrigo)

Ontsteking van de huid in huidplooien.

Een ontsteking die ontstaat in huidplooien. Het komt voor op plaatsen waar de huid overmatig geplooid is. Waar twee huidplooien dicht op elkaar liggen, ontstaat irritatie door schuren en kan weinig frisse lucht bij de huid komen. Plekken waar deze huidplooien zich bevinden zijn bijvoorbeeld op de kop en snuit, bij de lippen, bij de staart en bij de vulva van teefjes. Hier kan gemakkelijk vocht bijkomen zoals speeksel, traanvocht of urine. Daardoor ontstaat een goed klimaat  voor bacteriën en soms schimmels die de huid aantasten. Dit veroorzaakt jeuk, stank en soms pijn.