Larynxparalyse / larynxparalyse-polyneuropathie

Verlamming van het strottenhoofd, met soms aantasting van zenuwen elders in het lichaam.

Larynxparalyse is een verlamming van het strottenhoofd (de larynx). Het ontstaat door aantasting van de zenuwen die het strottenhoofd besturen. Daardoor ontstaan ademproblemen. Symptomen zijn hoorbaar inademen, snel moe zijn bij inspanning, stemverandering, hoesten, kokhalzen en later veel moeite met ademen en instorten.

Larynxparalyse kan een eerste verschijnsel zijn van polyneuropathie, waarbij zenuwen in het hele lichaam kunnen worden aangetast. Dan ontstaan vaak ook symptomen zoals braken en moeite met slikken, maar ook cataract, verminderde pootreflexen, slapheid en spierverlies. Bij de erfelijke vorm van larynxparalyse beginnen de symptomen vaak al op jonge leeftijd, onder 12 maanden.