Myopie

Bijziendheid.

Een oogaandoening waarbij de hond op grotere afstand niet scherp kan zien (bijziendheid).