Necrotiserende meningo-encephalitis

Ontsteking van hersenen en hersenvliezen.

Een steeds erger wordende ontsteking van de hersenen en hersenvliezen. Symptomen zijn onder andere pijn, koorts, afwijkend gedrag, verstoorde coördinatie, blindheid en toevallen. De symptomen kunnen langzaam toenemen of acuut verschijnen. Meestal overlijden de honden of moeten ze geëuthanaseerd worden.