Border Collie

De Border Collie staat bekend als een actieve en slimme, goed te trainen hond. Dit, samen met zijn handzame maat, maakt dat het ras erg populair is. Toch is een Border Collie lang niet voor iedereen een geschikte hond: zijn gevoelige aard in combinatie met zijn fanatieke werklust kan tot problemen leiden als de hond niet de juiste begeleiding krijgt. De Border Collie heeft een sportieve, stabiele baas nodig die met hem wil werken en al enige ervaring heeft met honden.

Rasverenigingen

Border Collie Club Nederland

Rasvereniging Border Collie Nederland

 

Aandachtspunten gedrag

Border Collies zijn vanwege hun enorme energie, snelle leervermogen en gevoelige aard minder geschikt voor mensen die geen ervaring hebben met honden. Er is veel energie en tijd nodig om dagelijks met de Border Collie te werken, de hond is niet geschikt om alleen maar gezelschapshond te zijn.

Verplichte en aanbevolen testen

In het fokreglementen van de rasverenigingen kunt u de precieze fokregels nagaan en zien wanneer ouderdieren worden uitgesloten van de fok om erfelijke aandoeningen te voorkomen. Op dit moment (2023) verplichten de rasverenigingen fokkers om ouderdieren te laten testen op heupdysplasie en op oogafwijkingen waaronder cataract, PRA, Collie Eye Anomalie en distichiasis. RBCN verplicht ook een test op elleboogdysplasie en goniodysgenese en als de kans aanwezigheid is dat een Border Collie een Fantom Merle / Cryptic Merle is, is de fokker verplicht om een DNA test uit te voeren om dit uit te sluiten.

Belangrijkste aandoeningen voor dit ras in Nederland

Overige erfelijke aandoeningen die bij dit ras van belang kunnen zijn

Dataverzameling 2004-2013. Raine Syndroom toegevoegd in 2023. Rashonden met en zonder stamboom. Voor uitleg: zie Onderbouwing.