Cavalier King Charles Spaniel

Cavalier King Charles Spaniels zijn aanhankelijke gezelschapshondjes die graag bij hun baas zijn. Ze zijn vaak vrolijk en vinden ze het heerlijk samen met hun eigenaar bezig te zijn. Soms steekt hun spaniël-aard de kop op; ze kunnen eigenwijs zijn en hun neus achterna willen. Een Cavalier komt het beste tot zijn recht bij een eigenaar die hem met zachte hand maar wel consequent opvoedt, graag met zijn hond actief is en hem niet te veel alleen laat.

Rasverenigingen

Cavalier Club Nederland

Eerste Gezelschapshonden Club Nederland

 

Gezondheidsrisico's die samenhangen met het uiterlijk

Door de ronde kop heeft dit ras een sterk verhoogde kans op problemen met hersenen en zenuwstelsel ( Chiari-like malformatie en syringomyelie).

Verplichte en aanbevolen testen

In het fokreglement van de rasverenigingen kunt u de precieze fokregels nagaan en zien wanneer ouderdieren worden uitgesloten van de fok om erfelijke aandoeningen te voorkomen.

De Raad van Beheer heeft met de rasverenigingen voorwaarden gesteld voor het opnemen van Cavaliers in het stamboek, dus voor het afgeven van een stamboom, die gelden vanaf 2014. Verplicht hiervoor zijn tests op Chiari-like malformatie/Syringomyelie en op hartproblemen.

Op dit moment (2015)  verplichten de rasverenigingen fokkers naast bovenstaande eisen bovendien om de ouderdieren te laten testen op patella luxatie. Rasvereniging E.G.C.N. adviseert bovendien een ECVO oogonderzoek te laten doen bij de ouderdieren.

Belangrijkste aandoeningen voor dit ras in Nederland

Overige erfelijke aandoeningen die bij dit ras van belang kunnen zijn

Geslachtsorganen en melkklieren

Dataverzameling 2008-2012. Rashonden met en zonder stamboom. Voor uitleg: zie Onderbouwing.