Nederlandse Schapendoes

De Nederlandse Schapendoes is een alerte, levendige en vrolijke hond. Hij is gevoelig, intelligent en waaks. Hij werkt graag samen met zijn eigenaar maar is ook eigengereid. De Schapendoes is speels en heeft veel beweging en uitdaging nodig. De Nederlandse Schapendoes past bij een actieve eigenaar die hem consequent opvoedt, hem veel beweging en denkwerk geeft en niet opziet tegen de noodzakelijke vachtverzorging.

Rasverenigingen

De Schapendoes Club

Vereniging De Nederlandse Schapendoes

 

Verplichte en aanbevolen testen

In het fokreglement van de rasverenigingen kunt u de precieze fokregels nagaan en zien wanneer ouderdieren worden uitgesloten van de fok om erfelijke aandoeningen te voorkomen. Op dit moment (2015)  verplichten de rasverenigingen fokkers om bij de ouderdieren een ECVO oogonderzoek te laten doen. Ook moet er een DNA onderzoek naar PRA gedaan worden.

Belangrijkste aandoeningen voor dit ras in Nederland

Overige erfelijke aandoeningen die bij dit ras van belang kunnen zijn

Dataverzameling 2004-2013. Rashonden met en zonder stamboom. Voor uitleg: zie Onderbouwing.